Apps

Veilige SMS Premium

Moet je veilig tussen toestellen communiceren? Lees en vernietig automatisch jouw privé en gevoelige tekstberichten met B-Secure SMS. Maak je nooit zorgen over het in de verkeerde handen vallen van jouw informatie. Hoe werkt het? B-Secure SMS maakt getimede berichten wissen tussen 2 toestellen mogelijk. Typ simpelweg jouw SMS en maak duidelijk hoe lang jouw lezer de tijd heeft om het bericht te bekijken. Als de lezer eenmaal het bericht opent, begint het aftellen. Als de tijd op is, wordt het bericht automatisch vernietigd en kan het niet meer teruggehaald worden. Alleen jouw lezer zal weten dat het bericht ooit heeft bestaan. B-Secure SMS komt met een bijkomend wachtwoord login safeguard, om te voorkomen dat anderen in jouw telefoon rondscharrelen. Alleen jij kunt toegang tot het programma krijgen om beveiligde berichten uit te sturen en jouw privé conversaties te bekijken.