Java Games

Marmer Patience

Het bord bestaat uit 33 vierkanten in de vorm van een kruis. Op elke vierkant, behalve in het centrum, is een kleine bal. De vierkant in het centrum is leeg. Bij elke beur is jouw doel om over de knikker te springen naar een leeg vierkant. Elke keer dat je dit doet zal de bal van het bord verwijderd worden. Jouw taak is om over alle knikkers te springen tot er slechts één op het bord overblijft. Speel op eigen houtje door de lastige puzzels heen om zo alle verstopte spelen in het arcade level te ontdekken.