HTML5 Games

Skelet 2

Vuur het skelet door je scherm om de doelen te raken. Gebruik je fysicakennis om elk level uit te spelen.